News
Equilis Belgium - Let's move and innovate !
22-07-2019

Let’s move and innovate ! Du nouveau pour l’équipe #EquilisBelgium…

Comprendre et mettre l’humain au cœur de nos développements fait partie de notre ADN. Ecouter les besoins de l’équipe et inventer une nouvelle manière de collaborer … c’est maintenant !

Equilis Belgium déménage cet automne, change d’environnement, et revoit sa manière de travailler.

Une nouvelle belle histoire pour l’équipe d’EquilisBelgium !

 

***

 

Let’s move and innovate! Een nieuw verhaal voor het team van #EquilisBelgium …

Begrip tonen en het menselijke aspect centraal plaatsen zit in ons DNA. Luisteren naar de noden van het team en op zoek gaan naar een nieuwe manier om samen te werken … nu moet het gebeuren!

Equilis Belgium verhuist dit najaar, verandert van omgeving en herbekijkt zijn manier van werken.

Het begin van een nieuw en mooi verhaal voor het team van EquilisBelgium!

 

***

 

Let’s move and innovate ! Changes on the horizon for the #EquilisBelgium team…

Understanding and putting human beings at the heart of our developments is in our blood. Listening to the team's needs and inventing a new way of working together.... it's happening now!

Equilis Belgium is moving this autumn, changing its setting, and reviewing its way of working.

Another milestone in the EquilisBelgium team's history!

 

#activitybaseddesksharing #NWoW #collectiveintelligence #cocreation #flexibility #innovation #agility

#buildinghappystories #happyteam #happyspaces

@Equilis

Share this on LinkedIn