Regulamin i polityka

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności dotyczy Danych osobowych (dalej w tym dokumencie : "Dane"), które zbieramy od użytkownika w celu dostarczenia mu produktów i usług, które oferujemy.

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa Danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych, a także ustawy z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych.

Korzystając z naszej Strony lub przekazując nam swoje dane w związku z prośbą o udzielenie informacji, ofertami handlowymi, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych partnerów, akceptujecie Państwo praktyki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z warunkami niniejszej polityki, prosimy nie korzystać z naszej strony ani nie udostępniać nam swoich Danych. W takim przypadku, będzie to równoważne ze zgodą na niekorzystanie ze wszystkich naszych usług i z innych korzystych ofert EQUILIS SA.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

EQUILIS SA (dalej: "EQUILIS"), z siedzibą przy Avenue Jean Mermoz 1/4, 6041 CHARLEROI (Belgia), zarejestrowana w centralnym rejestrze przedsiębiorstw ‘Banque-Carrefour des Entreprises’ pod numerem (BE) 0883.730.871, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych, które przekazują nam Państwo bezpośrednio za pośrednictwem strony EQUILIS. NET, a także za pośrednictwem platform i innych narzędzi informatycznych udostępnionych przez EQUILIS SA, bezpośrednio podczas kontaktu z EQUILIS SA lub pośrednio, poprzez zapytanie ofertowe złożone u naszego partnera.

3. JAKIE DANE GROMADZIMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Są to Dane, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularzy proponowanych na stronie EQUILIS.NET, a także poprzez pliki cookie umieszczane przez nas lub bardziej ogólnie, za pośrednictwem usług stron trzecich.

3.1. Newsletter

Celem przetwarzania tych Danych jest umożliwienie nam wysyłania do Państwa e-maili dotyczących naszej działalności i organizowanych przez nas wydarzeń. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście Państwa prośby i przez czas niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedniej odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz uzasadniony interes.

3.2. Kontakt

Celem przetwarzania tych Danych jest umożliwienie Państwu przesyłania nam pytań lub próśb o informacje. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście przesłanych pytań i przez czas niezbędny do udzielenia Państwu odpowiednich odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania tych Danych jest wykonanie środka przedumownego.

3.3. Kariera

Celem przetwarzania tych Danych jest umożliwienie Państwu przesłania nam kandydatury. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Państwa wnioskiem oraz przez czas niezbędny do udzielenia odpowiednich odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania tych Danych jest wykonanie środka przedumownego.

Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, zachowamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

3.4. Przekazywanie Danych zewnętrznym firmom zajmującym się obrotem nieruchomościami

Celem przetwarzania tych Danych jest umożliwienie nam przekazania niektórych Państwa Danych naszym partnerom, tj. firmom zewnętrznym zajmującym się obrotem nieruchomościami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Państwa zapytaniem i tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedniej odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania tych Danych jest Państwa zgoda.

3.5. Zarządzanie plikami cookie

Ta strona używa plików cookie.

Plik cookie to niewielki prosty plik generowany przez strony internetowe, zapisywany przez przeglądarkę na twardym dysku komputera, tabletu lub telefonu użytkownika. Zawarte w nim informacje mogą zostać przesłane z powrotem do serwerów strony podczas kolejnej wizyty użytkownika i w ten sposób umożliwić autorowi strony śledzenie jego aktywności.

Należy zauważyć, że pod pojęciem "cookies" rozumiemy również wszelkie inne techniczne procesy śledzenia, takie jak "skrypty". Skrypt to fragment kodu programistycznego służący do interaktywnego działania strony internetowej. Wreszcie, "web beacons" (sygnały nawigacyjne sieci web) lub “single-pixel gifs” (pojedynczy piksel- pliki GIF) i "social media cookies" (pliki cookies mediów społecznościowych) są również plikami cookie. Pliki cookie pozwalają nam na dostosowanie zawartości stron internetowych do potrzeb użytkowników i umożliwiają korzystanie z funkcji strony internetowej, i są niezbędne dla jej prawidłowego wykorzystania, np. kontrolowanie koszyka zakupów lub zapamiętywanie wyboru języka. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczane lub kontrolowane przez strony trzecie (partnerów lub podwykonawców) w celach marketingowych.

3.5.1. Techniczne pliki cookie ("Niezbędne" lub "Preferowane")

Używamy niektórych plików cookie w celu zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i preferencji, takich jak wybrany język. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i nie można ich zdezaktywować bez wpływu na działanie strony. Tego typu pliki cookie i podobne technologie nie pozwalają nam na gromadzenie jakichkolwiek Danych, które mogłyby zidentyfikować użytkownika.

3.5.2. Pliki cookie służące do pomiaru oglądalności

Używamy ich do analizy i poprawy funkcjonowania Strony. Korzystamy z narzędzi, które gromadzą dane takie jak na przykład adres IP użytkownika podczas logowania, datę i godzinę dostępu do Strony, odwiedzane strony, rodzaj używanej przeglądarki, platformę i/lub system operacyjny. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Państwa zgoda.

3.5.3. Cookies związane z Marketingiem

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających Stronę. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Podstawą prawną przetwarzania tych Danych jest Państwa zgoda.

3.5.4. Zgoda

Możecie Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, poprzez skorzystanie z Państwa preferencji TUTAJ

3.5.5. Lista plików cookie używanych na naszej Stronie Internetowej :

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wszystkie pliki cookie, następujące pliki cookie mogą zostać umieszczone:

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na koniec okresu przechowywania, Administrator Danych dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że dane użytkownika zostały usunięte.

5. KOMU MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANE?

Państwa Dane mogą być przekazywane spółkom zależnym grupy EQUILIS SA oraz agentom handlowym EQUILIS SA w celach wymienionych powyżej.

W ramach realizacji naszych usług, w szczególności w celach marketingowych, możemy zlecać niektóre z naszych zadań, w całości lub w części, podwykonawcom technicznym, głównie naszym agentom handlowym, związanych z nami umowami.

EQUILIS SA wymaga od swoich podwykonawców przetwarzających Dane, przestrzegania przepisów o ochronie Danych osobowych oraz zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby ich przetwarzanie spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie Danych osobowych i gwarantowało ochronę Państwa praw.

W niektórych okolicznościach nasza Strona Internetowa i aplikacje udostępniają Państwu wtyczki różnych sieci społecznościowych. Jeśli zdecydują się Państwo na połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej, takimi jak Facebook lub LinkedIn, Państwa aktywność na naszej stronie lub za pośrednictwem naszych aplikacji, będzie również dostępna w tej sieci społecznościowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbierania i przekazywania Danych osobowych, praw użytkownika oraz sposobu, w jaki można uzyskać zadowalające ustawienia prywatności.

6. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

  • Prawo dostępu: użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, że jego dane są przetwarzane, do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnego dostępu do swoich Danych oraz do otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich nieprawidłowych Danych, uzupełnienia niekompletnych Danych oraz usunięcia Danych, które są nieodpowiednie lub już niepotrzebne. Zwracamy również uwagę, że w każdej chwili jesteście Państwo zobowiązani do sprawdzenia poprawności podanych przez siebie Danych.
  • Prawo do usunięcia Danych: Jeżeli użytkownik nie życzy sobie dalszego przetwarzania jego Danych i przysługuje mu prawo do ich usunięcia, usuniemy jego Dane z naszej Bazy Danych.
  • Prawo do przenoszenia Danych: w stosownych przypadkach użytkownik ma również prawo do przenoszenia swoich Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie Danych. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają
  • Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Wreszcie, mają Państwo prawo do uzyskania od EQUILIS ograniczenia przetwarzania Państwa Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie Danych osobowych

7. JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?

Wysyłając wiadomość e-mail na adres info@equilis.net lub list na adres Siedziby firmy

EQUILIS SA
Avenue Jean Mermoz 1/4
6041 CHARLEROI
Belgia

8. CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU SPORU?

Jeśli uważają Państwo, że naruszamy jakiekolwiek nasze zobowiązania prawne i/lub umowne, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@equilis.net. Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Państwem jak najszybciej.

Wszelkie roszczenia, skargi lub zażalenia należy kierować do siedziby EQUILIS SA.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim kraju. Listę tych organów można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl

Mogą Państwo również skontaktować się z belgijskim organem nadzorczym, właściwym do kontroli EQUILIS SA ("Organ Główny"):

ORGAN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Rue de la Presse 35
1000 Bruksela
Mail : CONTACT@APD-GBA.BE

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI

Zasadniczo nie gromadzimy celowo Danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli zdamy sobie sprawę, że nieumyślnie zebraliśmy informacje od dzieci poniżej 13 roku życia, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji tak szybko, jak to możliwe, chyba że obowiązujące prawo wymaga ich zachowania.

Wiedząc, że dziecko ma ponad 13 lat, jednak zgodnie z obowiązującym prawem jest uważane za osobę niepełnoletnią, przed wykorzystaniem Danych osobowych tego dziecka, uzyskamy zgodę jego rodziców lub opiekunów.

10. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH I USŁUG

Nasze strony mogą zawierać linki do stron osób trzecich, a niektóre z naszych usług umożliwiają dostęp do usług osób trzecich (takich jak sieci społecznościowe).

Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Strony i usługi osób trzecich przetwarzają dane osobowe użytkowników. Nie dokonujemy przeglądu Stron i usług osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za Strony (portale) i usługi ani praktyki w zakresie ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności wszystkich Stron (portal) lub usług osób trzecich, do których uzyskują Państwo dostęp z naszych Stron internetowych.

11. BEZPIECZEŃSTWO

Nasza firma opracowała odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, zmianie, nieupoważnionemu dostępowi, przypadkowemu ujawnieniu osobom trzecim oraz innemu nieupoważnionemu przetwarzaniu Danych.

12. KLAUZULA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność firmy EQUILIS SA ogranicza się do szkód bezpośrednich, z wyłączeniem wszelkich szkód pośrednich. EQUILIS SA nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody uznane za pośrednie, takie jak, ale nie ograniczone do, utraty Danych, strat finansowych lub handlowych, utraty zysków, wzrostu kosztów ogólnych, zakłóceń w planowaniu.

Ponadto EQUILIS SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku bezprawnego manipulowania Danymi przez osoby trzecie (kradzież Danych, wirusy, phishing lub inne przestępstwa komputerowe).

Pragniemy również zaznaczyć, że linki do naszej Strony mogą zawierać hiperłącza i odniesienia do innych stron internetowych, których nie prowadzimy ani nie kontrolujemy i do których niniejsze postanowienia nie mają zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron ani za oferty, produkty i usługi przez nie oferowane. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, ponieważ może się ona różnić od niniejszej.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze postanowienia są regulowane, interpretowane i wykonywane zgodnie z prawem belgijskim, które jest jedynym prawem właściwym w przypadku sporu.

Każdy spór, który nie może zostać rozstrzygnięty polubownie w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jego zaistnienia, który to termin może zostać przedłużony za obopólną zgodą, może zostać wniesiony przez stronę, która pierwsza podejmuje sprawę, do francuskojęzycznych sądów i trybunałów okręgu sądowego Brukseli, które będą miały wyłączną jurysdykcję.

14. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejsza polityka została opracowana i weszła w życie w dniu 17.01.2022. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej polityki w dowolnym momencie.